Zarządzanie czarterem

USŁUGI ZARZĄDZANIA JACHTEM

Jeśli jesteś właścicielem jachtu i chciałbyś zarobić dodatkowe pieniądze lub po prostu pokryć niektóre koszty jego utrzymania, to idealny sposób jest umieszczenie go we flocie czarterowe jachtów Orvas Yachting z siedzibą w Aci Marina Split.

Program zarządzania czarterem jachtu składa się z różnych działań, takich jak: znalezienie miejsca do cumowania jachtu w marinie, sprzątanie jachtu, rezerwacja, powitanie klientów i wszystkie inne usługi administracyjne w bazie.

W ten sposób dajemy właścicieli jachtów większe bezpieczeństwo, zadowolenie i spokój.

 

Podczas programu zarządzania jachtem, Orvas Yachting ma następujące obowiązki:

- Orvas umieści statek w swoim katalogu czarteru, na rynkach krajowym i międzynarodowym, zapewni miejsce w centralnym systemie rezerwacji oraz zapewnić maksymalne wykorzystanie statku przez klientów.

- Orvas przeprowadzi wszystkie uzgodnione z właścicielem usługi, takich jak czyszczenie, konserwację i naprawy statku, zgodnie z następującymi pozycjami.

- Przed pierwszym czarterem Orvas dokona inspekcji statku i ustali, czy spełnia on normy wymagane, aby zakwaterować na nim pasażerów na kilka dni. W przypadku, gdy wymagane są dodatkowe prace, sporzadzone zostanie sprawozdanie przedstawiajace liste wszystkich niezbędnych prac wraz z wyjaśnieniem przepisów, wymagań, kosztów i sposobu, w jaki prace będą prowadzone.

- Latem (sezon czarteru), Orvas bedzie dokonywał przegladu statku po każdym okresie jego użytkowania. Przeglad ten obejmuje badanie cześci podwodnej kadłuba, stanu silnika, stanu sprzętu nawigacyjnego i wyposażenia statku. Orvas załatwi wszystkie niezbędne naprawy i serwisowania oraz doradzi Właścicielowi w zakresie koniecznych napraw.

- Orvas zobowiązany jest do sprzatniecia i wyczyszczenia statku po powrocie z każdego rejsu, a także - raz w miesiącu – do zmycia linii wody szczotką i gąbką, używając pontonu.

- Jeżeli Właściciel wykorzystuje statek w celach prywatnych, to zobowiązany jest on do dokładnego oczyszczenia statku i zapewnienia nurka, lub zapłacenia Orvasowi kwoty 100,00 € - € 120.00 w celu czyszczenia i przygotowania statku oraz zapewnienia nurka przez Orvas.

- Zimą Orvas zajmuje sie opieka nad statkiem w nastepujacy sposob:

- Na końcu sezonu, statek zostanie starannie oczyszczony, włączając przestrzeń pod deskami podłogowymi. Ostrze śmigła zostanie pokryte gąbką lub materiałem, lub umieszczone w składzie. Żagle zostaną zdjete, umyte i złożone.

- Statek bedzie wietrzony (przy sprzyjającej pogodzie).

- Statek będzie czyszony i odsalany raz w miesiącu, w tym także ponton (o ile nie został złożony i przechowywany oddzielnie).

- Uruchamianie silnika i sprawdzanie baterii bedzie miało miejsce dwa razy w miesiącu.

- Wykonane zostana wszystkie wymagane prace dotyczace cześci podwodnej kadłuba, boki i pokład (łatanie drobnych wgnieceń i uszkodzeń, polerowanie).

W odpowiednim czasie przed rozpoczęciem sezonu czarterowego, Orvas będzie przeprowadzać następujące działania i kontrole:

- Montaż wyposażenia statku oraz zapewnienie integralności wszystkich funkcji i części statku.

- Raz w roku wszystkie drewniane powierzchnie zostaną ponownie lakierowane (materiały przekazywane przez właściciela statku), a boki polerowane.

- Dwa razy w roku wszystkie poręcze ze stali nierdzewnej i zawiasy będą polerowane.

- Praca wykonywana na podwodnej kadłuba podczas przeciwporostowej.

 

Obowiązki właściciela jachtu

Właściciel będzie wyposażać statek zgodnie z załączonym wykazem zapasów, zapewniać integralność techniczną statku i wszystkich urządzeń towarzyszących oraz upewniać się, że statek znajduje sie we własnościwym stanie. Statek musi być w pełni wyposażony do uprawiania żeglarstwa i zakwaterowania osób na kilka dni, włączaja pełny bak paliwa i całe wyposażenie wymagane przez przepisy.