Internet na pokładzie

Istnieje możliwość wykupu punkt dostępu do WiFi na pokładzie. Można połączyć się z dowolnym urządzeniem, które obsługuje WiFi o standardach 802.11b / 802.11g / 802.11n.